Werkwijze VvE Specialisten

Dwarsliggende eigenaren, aanhoudende overlast en oplopende achterstallige VvE-bijdragen. Zomaar drie voorbeelden van problemen waar iedere VvE geregeld mee te maken krijgt. VvE Specialisten is gespecialiseerd in het appartementsrecht en de juridische positie van VvE’s en verleent bijstand in alle mogelijke juridische problemen waar een VvE mee te maken kan krijgen. Ons team bestaat uit de advocaten mr. Lennart Alberts, mr. Cornelis Klepper en mr. Bertjan Agteresch.

Vrijblijvend advies

Maatwerk staat bij VvE Specialisten voorop. Niet alleen is iedere VvE en ieder juridisch geschil anders, maar belangrijk is ook dat niet ieder probleem in een rechtszaak hoeft uit te monden. Voor een VvE is het belangrijk direct en zonder drempel advies te kunnen inwinnen van een specialist. Bij VvE Specialisten kan iedere VvE daarom altijd geheel vrijblijvend aankloppen voor juridisch advies. Waar mogelijk geven we meteen een sluitend advies of dragen we direct een pasklare oplossing aan voor het potentiële probleem. Alleen als dat nodig is zullen we er in overleg , een zaak van maken. Pas vanaf dat moment brengen we kosten in rekening. Daarover maken we vooraf met u duidelijke afspraken.

VvE-incasso

Veel van de werkzaamheden op dit rechtsterrein hebben betrekking op het incasseren van VvE-bijdragen. VvE Specialisten hanteert in incassozaken voor VvE’s doorgaans vaste bedragen voor het versturen van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen aan de schuldenaar en voor het opstellen van een incassodagvaarding.

Waar mogelijk zullen de kosten voor de bijstand in een incassoprocedure zoveel mogelijk op de schuldenaar worden verhaald.

Geholpen door een vaste advocaat

Iedere kwestie wordt uitsluitend door een van onze gespecialiseerde advocaten behartigd. Deze advocaat is uw vaste aanspreekpunt en behandelt zelf het dossier, van begin tot aan het eind van het traject.

Transparantie en afstemming is cruciaal voor VvE Specialisten. In iedere stand van het dossier zullen wij daarom in overleg blijven met de VvE over de (on)mogelijkheden, kansen en risico’s.